Românii din Lokve, Serbia

• Am vizitat recent localitatea Sân Mihai/Lokve, din Serbia. Aici, românii sunt majoritari, în procent de 90%. Ei organizează în fiecare an un Festival al Tobei de porc, care a scos satul din anonimat •

Mă pun la drum, din Timișoara, cu Tiberiu Abra­ham, specialist în industria alimentară, și Cle­ment Lupu, care lucrează la Departamentul de Ima­gine al Universității pentru Științele Vieții „Regele Mihai I”, din Timișoara. Ei au mulți pri­eteni în Banatul sâr­besc și obiș­nu­iesc să-i vizi­te­ze. Unii dintre ei și-au făcut studiile la Timi­șoara.

Soarele se ridică pes­te culmea Seme­ni­­cu­lui și luminează tot mai convingător câmpia care se întin­de spre a­pus. Grâul și rapița în­ver­zesc terenurile agri­­co­le. La punctul de fron­tieră Mora­vi­ța ne opreș­te o po­li­țistă bru­netă, cu si­lue­tă de că­prioară. După îndeplini­rea formalităților (a fost de ajuns să arătăm cărțile de identitate, nu e nevoie de pașa­port ca să intri în Serbia), ajungem pe teritoriul țării veci­ne. Peisajul nu se schim­bă deloc, fi­ind­­că frontiera taie o câmpie imensă, împărțită între cele două state, dar undeva spre sud, se ridică o culme deluroasă înaltă și împădurită, ca să-ți treacă de plictisul orizontului drept și nesfârșit. La capătul acestui deal izolat    în câmpie, se află orașul Vârșeț, locuit    majoritar de români. Oprim unde­va, la intrare, la o benzinărie, cât să bem o cafea și să privim peste case dealul înalt, împă­durit, crescut tam-nesam în mijlocul șesului, emblema geogra­fi­că a Vârșețului. Ajun­gem destul de repede în Sân Mihai, după ce am traversat iar câmpia cultivată cu grâu și rapiță.

mai mult la :

www.formula-as.ro

 

Lasă un răspuns